Přístavba základní školy se stravovacím provozem Dolní Bukovsko

Dvoupodlažní přístavba stávající budovy základní školy ve zděné technologii včetně stravovacího zařízení.