ČOV Mikulčice

Novostavba čistírny odpadních vod v monolitické železobetonové a zděné technologii včetně technologické části.