BOCA Čím - výrobní areál

Kompletní přestavba stávajícího zemědělského areálu na areál výrobny přírodních střívek. Součástí stavby je provozní budova, výrobní hala, skladovací prostory, inženýrské sítě a čistírna odpadních vod.