Rozestavěná administrativní budova

O firmě STAVEKO, spol. s  r.o.

Firma STAVEKO, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako zcela nová firma se stavební činností, registrovaná od 9.3.1992 v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. Firma má zaveden systém jakosti a je držitelem certifikátu řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. Firma je dále držitelem osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů v rámci dotačního programu Zelená úsporám. 

Firma zajišťuje komplexní dodávky staveb v oblasti občanské, bytové a průmyslové výstavby včetně inženýrských sítí. Počet pracovníků je cca 65 včetně technických profesí. V dělnických profesích se jedná o profese zedník, tesař klempíř, pokrývač, a stavební zámečník. stavební truhlář, obkladač, malíř. Činnost v administrativních a technických profesích zajištují vedoucí výroby, stavbyvedoucí, přípraváři, rozpočtáři, mzdová a finanční účetní.

Většinu prací HSV provádí firma vlastními pracovníky, práce PSV a speciální profese, jako jsou elektroinstalace, zdravotní instalace, ústřední vytápění, vzduchotechnika, živičné povrchy komunikací ap. zajišťuje formou subdodávek u osvědčených firem z oblasti Příbrami i jiných oblastí ČR dle druhu profese a místa stavby.

Z hlediska technického vybavení disponuje firma širokou škálou zařízení, od ručního elektrického a pneumatického nářadí přes stavební výtahy, kolové nakladače a vlastní autodopravou.

Z uvedeného profesního složení a technického vybavení je zřejmé, že firma je schopna realizovat technické i termínové požadavky většiny investorů od zajištění projektu stavby, přes vyřízení stavebního povolení v rámci inženýrské činnosti až po vydání kolaudačního souhlasu.