Čistička odpadních vod Mikulčice

Vítejte u firmy STAVEKO, spol. s.r.o.

Naše firma se specializuje na výstavbu objektů  v oblasti bytové, občanské a průmyslové výstavby včetně výstavby inženýrských sítí a čistíren odpadních vod.

Stavíme:

 • Bytové domy
 • Zateplení stávajících objektů
 • Rodinné domy
 • Budovy občanské výstavby
 • Průmyslové budovy
 • Skladové objekty
 • Budovy pro výrobu a služby
 • Čerpací stanice PHM
 • Zpevněné plochy
 • Kanalizační sítě a čístírny odpadních vod
 • Stavební úpavy a rekonstrukce stávajících objektů včetně historických staveb

Veškeré stavby provádíme formou komplexních dodávek "na klíč"